Szkodliwe mleko

???????????????????????Czy wlewając sobie mleko do szklanki, pomyślałeś, drogi czytelniku, że jego działanie podobne jest do morfiny? Na pewno trudno ci w to uwierzyć, żeby mleko krowie, taki życiodajny płyn, jak głosi medialna propaganda, miało podobne działanie do narkotyku. Tak samo jak wszystkie używki i narkotyki, uzależnia, wywołując uczucie przyjemności i spokoju po spożyciu.

Odpowiedzialne za ten stan rzeczy są kazomorfiny – małe cząstki zbudowane zaledwie z kilku aminokwasów, powstające na skutek niekompletnego procesu trawienia kazeiny. Matka natura podarowała je wszystkim oseskom, w tym ludzkim, karmionym mlekiem matki, w określonym celu. Kazomorfiny mają za zadanie uspokoić dziecko i uzależnić je od matki. W świecie zwierzęcym bliski kontakt matki i dziecka jest niesłychanie ważny, jako obrona przed czyhającymi zagrożeniami. Kazeina i kazomorfiny są swoiste dla danego gatunku. Ludzkie kazomorfiny są znacznie mniejsze od krowich i nie powodują u niemowlęcia problemów ze zdrowiem. Dwuczłonowa nazwa „kazomorfiny” pochodzi od kazeiny, podstawowego białka znajdującego się w mleku wszystkich ssaków, i morfiny, słowa wziętego z greckiej mitologii od imienia boga snu Morfeusza.

Z-daleka-od-mleka Bożena Przyjemska
Z daleka od mleka. Cała prawda o szkodliwości mleka zwierzęcego i jego przetworów
Dzięki tej książce poznasz różnicę między mlekiem ludzkim, a zwierzęcym. Dowiesz się, do jakich chorób prowadzi mechanizm uzależnienia od kazeiny. Autorka jest neuroterapeutką, dietetyczką, osteopatką i biologiem z wykształceniem medycznym. Od 30 lat pomaga odzyskać zdrowie chorym w Polsce, Kanadzie i USA.

Negatywny wpływ kazomorfin naukowcy odkryli podczas badań klinicznych pacjentów autystycznych, których dieta obfitowała w mleko krowie. Zwrócili oni uwagę na cząstki składające się z kilku aminokwasów, zwane peptydami, znajdujące się w moczu pacjentów. Dla wyjaśnienia dodam, że peptydy są niewielkimi cząstkami składającymi się z aminokwasów. Od białek różnią się długością łańcucha. Liczba aminokwasów budujących białka wynosi kilkaset do kilku tysięcy, a peptydy ‒ poniżej stu. W procesie trawienia białka są cięte za pomocą enzymów na peptydy, czyli większe cząstki, a w kolejnym etapie ‒ na aminokwasy, z których organizm buduje swoiste białka. Ponieważ organizm ludzki nie ma wszystkich potrzebnych enzymów do trawienia glutenu i kazeiny, powstają duże cząstki – peptydy, które, jak pokazują badania, mają destrukcyjny wpływ na układ pokarmowy i cały organizm. Powstaje zespół nieszczelnych jelit. Jego istnienie udowodnił w 2000 roku dr Fasano wraz ze swoimi współpracownikami. Duże cząstki peptydowe uszkadzają delikatną śluzówkę jelit, powodując ich rozszczelnienie. Przez nieszczelności w śluzówce cząstki te przedostają się do krwiobiegu, gdzie spotykają przedstawicieli układu immunologicznego, stojących na straży naszego bezpieczeństwa wewnętrznego. Duże cząstki peptydowe traktowane są jak wrogowie i niszczone za pomocą broni, którą dysponuje układ odpornościowy. Powstają przeciwciała przeciwko wrogim cząstkom i zaczyna się immunologiczna wojna. Część sprytnych kazomorfin przekracza barierę krew-mózg i przyczepia się do receptorów opiatowych (których w mózgu naliczono aż 45), niewielka ich ilość wydalana jest z moczem. Zidentyfikowano też inne peptydy występujące w moczu ludzi autystycznych. Pochodziły one z niekompletnie strawionego glutenu, który podobnie jak kazeina nie został rozłożony do aminokwasów, tylko do peptydów, które nazwano glutamorfinami. Jedna z teorii głosi, że właśnie te cząstki mają wpływ na powstawanie autyzmu. Kazomorfiny i glutamorfiny mają działanie podobne do opiatów, do których należy znany narkotyk – morfina.

Badania wykazały, że kazomorfiny, które występują w mleku ludzkim, nie mają negatywnego wpływu na rozwój psychoruchowy i napięcie mięśni u noworodków. Natomiast kazomorfiny BCM 7 pochodzące z mleka krowiego mogą być powodem opóźniania rozwoju psychoruchowego i napięcia mięśni. Badania kliniczne prowadzone w wielu krajach udowadniają bezspornie, że kazomorfiny i glutamorfiny odgrywają kluczową rolę w powstawaniu wielu chorób.

Więcej na temat szkodliwości mleka dowiesz się z książki Bożeny Przyjemskiej Z daleka od mleka. Książkę można nabyć w sklepie www.vitalni24.pl.